1
Nakłada się, że po roku regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji a błędu efektów w perspektywy ciąży, możemy informować o niepłodności. Jeśli oboje małżonków przekroczyło trzydziesty rok wzrastania, sprawa staje się poważna, bowiem zegar biologiczny tyka nieubłaganie.Przyczyny odważne i damskie

Obiegowa opinia głosi, że wtedy
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments